Generell informasjon og betingelser på IVRIG-event

Bestilling

Når du bestiller tur med IVRIG, betaler du hele beløpet på forhånd gjennom vår webshop. Etter du har bestilt, mottar du en bekreftelse fra oss, og får videre informasjon om planlegging og gjennomføring av turen.

Bestillingen er bindende. Du kan selge billetten videre, men må gi oss snarlig beskjed om dette. Ved sykdom og skade må du kontakte forsikringsselskapet der du har reiseforsikringen din for å få refundert beløpet.

Du må være kjent med alle våre betingelser når du skal på tur. Dette er for din egen sikkerhet og sikkerheten og opplevelsen til de andre i gruppen.

Reiseforsikring

Når du er på tur med IVRIG må du ha en gyldig reiseforsikring gjennom ditt forsikringsselskap. I de fleste tilfellene holder det med normal reiseforsikring, men du må sjekke at du er dekket for de aktivitetene du skal på.

Alder

Du må være fylt 18 år eller ha godkjennelse fra foresatte til å bli med oss, med mindre annet er presisert.

Helse

Du må være i god nok fysisk form på våre turer til å kunne være med på de aktivitetene vi skal gjøre, uten å utsette deg selv eller gruppen for fare.

Sosialt

På tur med oss er du aldri alene! Vi setter opp en gruppe med ulike mennesker, men tilpasser ferdighetsnivået så godt vi kan slik at alle får en positiv opplevelse av turene.

Gjennom våre camper og samlinger vet vi at samhold og det sosiale er noe av det viktigste med hele opplevelsen. Vi vektlegger derfor at hele gruppen blir godt kjent og har det hyggelig på tur sammen, og forhåpentligvis bli såpass godt kjent at dere drar på tur sammen igjen senere.